Joanneke Dalebout Psychiater

Voor wie?

Binnen de praktijk voor Psychiatrie van Joanneke Dalebout kunnen volwassenen terecht met:

Stemmings- en angstproblemen
Mensen die in hun functioneren gehinderd worden door angst- of stemmingsklachten (depressie, bipolaire stoornissen type 2).

Persoonlijkheidsproblematiek
Mensen die in hun omgang met anderen of op het werk in problemen komen tengevolge van vaste reactiepatronen die niet altijd functioneel zijn.

Consultatie en medicatieadvies
Consultatie voor  huisartsen en POH van Gezondsheidscentrum Frankenslag. Second opinion. Psychiatrische diagnostiek. Medicatie-evaluatie.

Voor wie niet?

De praktijk is beperkt geopend en daarmee uitsluitend geschikt voor mensen voor wie laagfrequente zorg volstaat. Voor mensen die regelmatig in crisis raken of sterke zelfmoordneigingen hebben, is de praktijk niet geschikt. Ook is de praktijk niet geschikt voor mensen met dementie, manie, psychosen of ernstige alcohol- of drugsverslaving. Als u tot één van de voorgenoemde groepen patiënten behoort, kunt u het beste contact opnemen met Parnassia of PsyQ.